“Tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm nhà cung cấp tóc cho cửa hàng tóc của mình. Gần đây tôi đã tìm thấy APOGroup và tôi thực sự yêu thích các sản phẩm tóc nối, đặc biệt là phần tóc Bulk này.”