“Tôi đã từng mua một số sản phẩm nối tóc từ Việt Nam, nhưng một số sản phẩm chất lượng không giống như quảng cáo. Khi tôi mua số lượng lớn gợn sóng từ APOGroup, nó rất tự nhiên và mượt mà, tôi có thể tạo nhiều kiểu tóc với nó. Đặc biệt, đây là tóc remy 100%, wow, rất tốt <3”