“Tôi yêu nó rất nhiều. đó là tóc remy 100% với tất cả lớp biểu bì còn lại, giống như tóc của tôi. Đó là clip 22 inch trên tóc và dài như tóc của tôi. Tôi sẽ đặt hàng nhiều hơn từ trang web này.”