Nhân viên hành chính nhân sự

Mô tả công việc:

  • Báo cáo và đề xuất kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho ban lãnh đạo
  • Thiết lập xây dựng quy chế lương cho từng đơn vị theo mô...
Xem Tiếp