Kỹ Thuật Viên

Mô tả công việc:

  • Lập các bước công việc và xác định thời gian cho các công đoạn một sản phẩm của từng mã hàng
  • Dự trù trang thiết bị của các...
Xem Tiếp