Tổ trưởng sản xuất

Mô tả công việc:

  • Quản lý nhân lực công đoạn bộ phận
  • Nhận kế hoạch và nhiệm vụ từ phòng kế hoạch, thực hiện các công việc theo kế hoạch và...
Xem Tiếp

Tuyển công nhân T1.2019

Apo group đang tuyển vị trí công  nhân với rất nhiều đãi ngộ hấp dẫn với vị trí này. Cụ thể như mô tả công việc dưới đây.

Mô tả công việc:

    ...
Xem Tiếp