Phó giám đốc sản xuất

Mô tả công việc:

  1. Lập kế hoạch, tổ chức hoạt động sản xuất
  • Tổ chức hoạt động sản xuất, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, đảm...
Xem Tiếp