Tháng 12/2020: Tuyển dụng lao động phổ thông


Địa điểm làm việc: Nhà máy sản xuất tóc APOGROUP – Thôn Dương Hồi, Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định
Mức lương: 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ
Số lượng cần tuyển: 100
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2020

Xem Tiếp

(Tháng 11.2020)Tuyển dụng vị trí – Nhân viên kho nguyên liệu


Địa điểm làm việc: Nhà máy sản xuất tóc APOGROUP – Thôn Dương Hồi, Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định
Mức lương: 8.000.000 VNĐ
Số lượng cần tuyển: 10
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020

Xem Tiếp

(Tháng 11.2020)Tuyển dụng vị trí – Work Study (Nhân viên tính định mức)


Địa điểm làm việc: Nhà máy sản xuất tóc APOGROUP – Thôn Dương Hồi, Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng cần tuyển: 5
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2020

Xem Tiếp

(Tháng 11.2020)Tuyển dụng vị trí – Nhân viên phòng kế hoạch


Địa điểm làm việc: Nhà máy sản xuất tóc APOGROUP – Thôn Dương Hồi, Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định
Mức lương: 7.000.000 – 10.000.000 VNĐ
Số lượng cần tuyển: 10
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2020

Xem Tiếp

(Tháng 11.2020)Tuyển dụng vị trí – Kế toán tổng hợp


Địa điểm làm việc: Nhà máy sản xuất tóc APOGROUP – Thôn Dương Hồi, Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định
Mức lương: Thoả thuận
Số lượng cần tuyển: 5
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020

Xem Tiếp

(Tháng 11.2020)Tuyển dụng vị trí – Phó giám đốc sản xuất


Địa điểm làm việc: Nhà máy sản xuất tóc APOGROUP – Thôn Dương Hồi, Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định
Mức lương: 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ
Số lượng cần tuyển: 1
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020

Xem Tiếp

Tuyển dụng lao động phổ thông


Địa điểm làm việc:
Mức lương:
Số lượng cần tuyển: 100
Hạn nộp hồ sơ:

Xem Tiếp

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất


Địa điểm làm việc:
Mức lương:
Số lượng cần tuyển: 1
Hạn nộp hồ sơ:

Xem Tiếp

Tổ trưởng sản xuất


Địa điểm làm việc:
Mức lương:
Số lượng cần tuyển: 1
Hạn nộp hồ sơ:

Xem Tiếp

Phó giám đốc sản xuất


Địa điểm làm việc:
Mức lương:
Số lượng cần tuyển: 01
Hạn nộp hồ sơ:

Xem Tiếp